Betelli kod rabatowe

Betelli kod rabatowe

(13 recenzje)

Tutaj znajdziesz kampanie i oferty z Betelli. Z a Betelli kod rabatowe zapiszpieniądze od twojego zakupu w may.

kampania Ważny do odwołania

Zniżka przy Betelli teraz!

Aktualne rabaty, dostawa bez opłat i kampanie mogą być ważne dla każdego produktu lub tylko wybranych. Kody promocyjne i kody kuponów są czasami stosowane.

Aktualne oferty na Betelli

Oferta Ważne do Testad
- Ja

Co mogę znaleźć na Betelli?

Buty podwy?szaj?ce LORETO

Obuwie podwy?szaj?ce > Wizytowe

W ramach kategorii obuwie podwy?szaj?ce > wizytowe możesz znaleźć na przykład Buty podwy?szaj?ce LORETO
Buty podwy?szaj?ce PORTO

Obuwie podwy?szaj?ce > Codzienne

W ramach kategorii obuwie podwy?szaj?ce > codzienne możesz znaleźć na przykład Buty podwy?szaj?ce PORTO

Dlatego powinieneś użyć Betelli kod rabatowe

Pocz?tki marki Betelli si?gaj? drugiej po?owy lat 90-tych. Trzech przyjació? wpad?o na pomys? stworzenia butów, które dodawa?yby m??czyznom centymetrów. Wystarczy w?o?y? i ju?, 7 cm wi?cej, a do tego wyprostowana postawa i wi?ksza pewno?? siebie. Od pomys?u wszystko si? zacz??o. Pierwsze prototypy powstawa?y metod? prób i b??dów. Godziny dopasowywania, poprawiania i testowania na w?asnych ?ywych organizmach, okupione pocz?tkowo bol?cymi odciskami. Wszystko jednak do czasu odpowiedniego wyprofilowania buta i odnalezienia w?a?ciwych materia?ów sk?adowych, tak, aby buty by?y nie ci??sze ni? normalne obuwie, przy jednoczesnym zachowaniu plastyczno?ci i komfortu chodzenia. Z czasem okaza?o si?, ?e buty nosili ju? nie tylko sami twórcy, ale równie? ich znajomi, i znajomi znajomych. Nast?pnie przyszed? czas, kiedy ka?dy z przyjació? poszed? w?asn? drog?, zdobywaj?c cenne do?wiadczenie zawodowe (i ?yciowe), aby w ko?cu w 2013 roku oficjalnie sformalizowa? mark? Betelli w postaci spó?ki F2H Sp. z o.o. Dzi?ki temu dopracowywany latami produkt móg? trafi? do szerszego grona odbiorców, daj?c m??czyznom zadowolenie, pewno?? siebie i lepsze samopoczucie. W?a?nie z tych emocji wywodzi si? nazwa marki Betelli – bo Betelli to po??czenie dwóch angielskich s?ów: „Better Life”. To by?a i jest g?ówna idea marki, czyli po prostu „Lepsze ?ycie”. Pasja, rado?? tworzenia i u?miech na twarzy, gdy wida? efekt pracy to rzeczy bezcenne. A jeszcze bardziej bezcenne staj? si?, gdy mo?na je dzieli? z innymi.

Opublikowany przez Kodrabatowe.com
Ostatnia aktualizacja .